Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Šventosios Vokiečių Tautos Romos imperijos pasas

Šventosios Vokiečių Tautos Romos imperijos pasas

Šventosios Vokiečių Tautos Romos imperijos pasas

Užveskite pelę

Šventosios Vokiečių Tautos Romos imperijos pasas.

Viena, 1794 m. gruodžio 14 d. Lotynų k., vokiečių k., paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas išduotas grafui Mykolui Kleopui Oginskiui, su žmona ir patarnautojais iš Vienos vykstančiam į Romą.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 11.

A.T.