Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Vilniaus miesto prezidento Antano Tyzenhauzo išduotas pasas „piliečiui, Lietuvos tarybos nariui“ Mykolui Kleopui Oginskiui, vykstančiam į Sokoluvą

Vilniaus miesto prezidento Antano Tyzenhauzo išduotas pasas „piliečiui, Lietuvos tarybos nariui“ Mykolui Kleopui Oginskiui, vykstančiam į Sokoluvą

Vilniaus miesto prezidento Antano Tyzenhauzo išduotas pasas „piliečiui, Lietuvos tarybos nariui“ Mykolui Kleopui Oginskiui, vykstančiam į Sokoluvą

Užveskite pelę

Vilniaus miesto prezidento Antano Tyzenhauzo išduotas pasas „piliečiui, Lietuvos tarybos nariui“ Mykolui Kleopui Oginskiui, vykstančiam į Sokoluvą.

Vilnius, 1794 m. gegužės 17 d. Lenkų k., paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas 1794 m. gegužės 19 d. pateiktas Merkinės pavieto Civilinei karinei tvarkomajai komisijai, 1794 m. gegužės 20 d. – Gardino pavieto saugumo deputacijos sesijoje.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 68, l. 1–1v.

A.T.