Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Rusijos imperijos pasas

Rusijos imperijos pasas

Rusijos imperijos pasas

Užveskite pelę

Rusijos imperijos pasas.

Sankt Peterburgas, 1792 m. gruodžio 5 d. (data senuoju stiliumi: lapkričio 24 d.). Rusų k., paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas išduotas Rusijos valstybinės užsienio reikalų kolegijos grafui Mykolui Kleopui Oginskiui, grįžtančiam į Varšuvą su lydinčiais asmenimis.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 8.

A.T.