Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Prūsijos Karalystės pasas

Prūsijos Karalystės pasas

Prūsijos Karalystės pasas

Užveskite pelę

Prūsijos Karalystės pasas.

Haga, 1791 m. vasario 11 d. Vokiečių k.,paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas išduotas Prūsijos ypatingojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Jungtinėje Nyderlandų Respublikoje grafo Dorotheaus Ludwigo Christopho von Kellerio Abiejų Tautų Respublikos ypatingajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui prie Jungtinių Nyderlandų Provincijų Generalinių luomų grafui Mykolui Kleopui Oginskiui, jo sutuoktinei ir jų palydai, vykstantiems iš Hagos į Varšuvą.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 7.

A.T.