Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Prancūzijos Karalystės pasas

Prancūzijos Karalystės pasas

Prancūzijos Karalystės pasas

Užveskite pelę

Prancūzijos Karalystės pasas.

Londonas, 1791 m. sausio 3 d. Prancūzų k., paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas išduotas Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI įgaliotojo ministro Didžiojoje Britanijoje François Barthélemy Abiejų Tautų Respublikos ypatingajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui prie Jungtinių Nyderlandų Provincijų Generalinių luomų grafui Mykolui Kleopui Oginskiui, grafienei [žmonai] Oginskienei ir jų žmonėms, grįžtantiems per Kalė į Hagą.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 6.

A.T.