Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Didžiosios Britanijos Karalystės pasas

Didžiosios Britanijos Karalystės pasas

Didžiosios Britanijos Karalystės pasas

Užveskite pelę

Didžiosios Britanijos Karalystės pasas.

Haga, 1790 m. gruodžio 8 d. Prancūzų k., paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas išduotas Didžiosios Britanijos karaliaus Jurgio III ypatingojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Jungtinių Provincijų Generalinių luomų barono Williamo Edeno Aucklando Abiejų Tautų Respublikos ypatingajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui prie Jungtinių Nyderlandų Provincijų Generalinių luomų grafui Mykolui Kleopui Oginskiui, su šeima ir palyda vykstančiam per Brabantą, Flandriją į Kalė, iš jos – į Angliją.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 4.

A.T.