Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Šventosios Vokiečių Tautos Romos imperijos pasas

Šventosios Vokiečių Tautos Romos imperijos pasas

Šventosios Vokiečių Tautos Romos imperijos pasas

Užveskite pelę

Šventosios Vokiečių Tautos Romos imperijos pasas.

Haga, 1790 m. gruodžio 7 d. Prancūzų k., paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas išduotas imperatoriaus ir karaliaus Leopoldo II reikalų patikėtinio prie Jungtinių Provincijų Generalinių luomų barono Johano Rudolfo de Boul – Schauensteino Abiejų Tautų Respublikos ypatingajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui prie Jungtinių Nyderlandų Provincijų Generalinių luomų grafui Mykolui Kleopui Oginskiui, kartu su sutuoktine ir jos svita vykstančiam iš Nyderlandų į Londoną.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 3.

A.T.