Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Išrašas iš Abiejų Tautų Respublikos Karūnos iždo komisijos ekonominio protokolo […]

Išrašas iš Abiejų Tautų Respublikos Karūnos iždo komisijos ekonominio protokolo […]

Išrašas iš Abiejų Tautų Respublikos Karūnos iždo komisijos ekonominio protokolo […]

Užveskite pelę

Išrašas iš Abiejų Tautų Respublikos Karūnos iždo komisijos ekonominio protokolo, suteikiantis Abiejų Tautų Respublikos ypatingajam ir įgaliotajam pasiuntiniui Jungtinėse Nyderlandų Provincijose Mykolui Kleopui Oginskiui teisę be patikrinimo kirsti Abiejų Tautų Respublikos sieną.

Varšuva, 1790 m. birželio 9 d. Lenkų k., rankraštis, originalas.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 2.

A.T.