Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Prancūzijos Respublikos pasas

Prancūzijos Respublikos pasas

Prancūzijos Respublikos pasas

Užveskite pelę

Prancūzijos Respublikos pasas.

Florencija, 4-ieji Respublikos metai, nivozo mėnesio 17 d. [1796 m. sausio 7 d.]. Prancūzų k., paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas išduotas Prancūzijos Respublikos įgaliotojo ministro Toskanoje André François Miot piliečiui Jeanui Riedeliui (Mykolui Kleopui Oginskiui), „esančiam … amžius trisdešimt metų; ūgis penkios pėdos, 4 coliai; plaukai šatenas, antakiai tokie patys, akys rudos, kakta siaura, nosis vidutinė, burna vidutinė, smakras apvalus, veidas ovalus“, vykstančiam su savo tarnu į Konstantinopolį.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 12.

A.T.