Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Juozapo II raštas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Stanislovui Augustui

Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Juozapo II raštas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Stanislovui Augustui

Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Juozapo II raštas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Stanislovui Augustui

Užveskite pelę

Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Juozapo II raštas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Stanislovui Augustui.

Viena, 1775 m. rugpjūčio 1 d. Lotynų k., rankraštis, originalas.

Imperatorius savo laiške Stanislovui Augustui praneša, kad, karaliaus prašymu, Abiejų Tautų Respublikos pasiuntinys Vienoje Andrius Oginskis atleistas iš užimamų pareigų.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 6283, l. 1.

A.T.