Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Mykolo Kazimiero Oginskio laiškas Mykolui Kleopui Oginskiui

Mykolo Kazimiero Oginskio laiškas Mykolui Kleopui Oginskiui

Mykolo Kazimiero Oginskio laiškas Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Oginskis, Mykolas Kazimieras. Laiškas Mykolui Kleopui Oginskiui.

Obersdorfas, (1790 m.) birželio 22 d. Lenkų k., rankraštis, originalas.

Laiške didysis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis praneša, kad susitaręs dėl Mykolo Kleopo Oginskio vizito pas Prūsijos karalių ir siūlo jam atvykti į Reichenbachą pas Prūsijos užsienio reikalų ministrą E. F. Hertzbergą.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5803, l. 136.

A.T.