Namai » Privatus gyvenimas » Dienoraščiai, prisiminimai » Dienoraščiai, prisiminimai » Kauno universiteto profesoriaus Končiaus Igno atsakymas į Balio Zubavičiaus laišką

Kauno universiteto profesoriaus Končiaus Igno atsakymas į Balio Zubavičiaus laišką

Kauno universiteto profesoriaus Končiaus Igno atsakymas į Balio Zubavičiaus laišką

Užveskite pelę

Kauno universiteto profesoriaus Končiaus Igno atsakymas į Balio Zubavičiaus laišką. [Kaunas], 1938 m. kovo 2 d. Lietuvių, rankraštis, originalas.

Rašyti atsiminimus XX a. ketvirtajame dešimtmetyje buvusį Plungės dvaro užvaizdą B. Zubavičių paskatino tuometinis Kauno universiteto profesoriaus Končius Ignas (1886–1975 m.). Perskaitęs dalį Boleslovo Zubavičiaus jam atsiųsto prisiminimų rankraščio, Ignas Končius juos įvertino kaip labai įdomius ir skatino tęsti.

LMAVB RS F12–1753, l. 2 v.

E.K.