Namai » Privatus gyvenimas » Dienoraščiai, prisiminimai » Dienoraščiai, prisiminimai » Atsiminimų fragmentas

Atsiminimų fragmentas

Atsiminimų fragmentas

Užveskite pelę

Oginskis, Mykolas Kleopas. Atsiminimų fragmentas.

[B.v.], XIX a. pradžia [1801–1802 m.?]. Lenkų kalba, rankraštis.

Atsiminimai apie kelionę į Sankt Peterburgą, kurios tikslas buvo kreiptis į Rusijos imperatorių ir kitus aukštus pareigūnus dėl savo ir giminaičių dvarų grąžinimo ir perėmimo.

LVIA, F.1177, ap.1, b. 81, l. 1–14v.

A.T.