Namai » Privatus gyvenimas » Dienoraščiai, prisiminimai » Dienoraščiai, prisiminimai » Prisiminimai apie Rietavo ir Plungės praeitį

Prisiminimai apie Rietavo ir Plungės praeitį

Prisiminimai apie Rietavo ir Plungės praeitį

Užveskite pelę

Zubavičius, Balys. Apie Rietavo dvarą. Apie Plungės dvaro padėtį. Prisiminimai apie Rietavo ir Plungės praeitį. [B. v.], 1938. Lietuvių k., rankraštis, originalas.

Rašyti atsiminimus XX a. ketvirtajame dešimtmetyje buvusį Plungės dvaro užvaizdą B. Zubavičių paskatino tuometinis Kauno universiteto profesoriaus Končius Ignas (1886–1975 m.). Balys Zubavičius prisiminimuose aprašo 1853 m. birželio 9 d. Rietavo bažnyčioje vykusias krikšto šventaisiais aliejais apeigas, kuriomis buvo užbaigtas 1848 m. sausio 29 d. gimusio ir tų pačių metų vasario 29 d. vandeniu pakrikštyto kunigaikščių Olgos ir Irenėjaus Oginskių sūnaus krikštas. Bogdano Oginskio krikšto sakramento teikimo ceremonijos iškilmės išskirtinumą lėmė kelios aplinkybės. Bene svarbiausia: krikšto sakramentą teikė pats vyskupas M. Valančius. Taip pat dėl dalyvių skaičiaus (apie du tūkstančius krikštatėvių, aštuonios poros įrašytos į krikšto metrikus) bei socialinės padėties (nuo baudžiavos atleisti valstiečiai). Kunigaikščio Bogdano krikšto ceremonijos iškilmė ir krikštynų šventė yra unikalus, to meto visuomenėje lokalios kaimo bendruomenės kultūrinėje erdvėje analogų neturintis reiškinys. B. Zubavičiaus atsiminimai yra kol kas vienintelis tekstas, kuriame yra šioms krikštynoms skirtas epizodas.

LMAVB RS F12–1756, 59 l.

E.K.