Namai » Kultūrinė veikla » Bibliotekos » Bibliotekos » O początkach narodu i języka litewskiego rozprawa / przez Xawiera Bohusza

O początkach narodu i języka litewskiego rozprawa / przez Xawiera Bohusza

O początkach narodu i języka litewskiego rozprawa / przez Xawiera Bohusza

Užveskite pelę

Bohusz, Franciszek Ksawery Michał (1746–1820). O początkach narodu i języka litewskiego rozprawa / przez Xawiera Bohusza … napisana, a na publicznym posiedzeniu tegoż Towarzystwa Warszawskiego roku 1806 d. 12 grudnia czytana. Warszawa : w Drukarni Gazety Warszawskiey, 1808. [2], 207; [1] p., 1 sulankst. lent. lap.: vinj.; 17 cm.

Knyga priklausė Oginskių bibliotekai Plungėje.

VUB RSS Lr 826

V.V.