Namai » Kultūrinė veikla » Bibliotekos » Bibliotekos » Plungės bibliotekos knygos antspaudas

Plungės bibliotekos knygos antspaudas

Plungės bibliotekos knygos antspaudas

Užveskite pelę

Plungės bibliotekos knygos antspaudas.

Plungės bibliotekos knygos pažymėtos XIX a. II p. – XX a. pr. antspaudu – apvalaus rėmelio viduje – karūnuota mantija, joje – du suglausti karūnuoti skydai su Oginskių (Oginiec) ir Skuževskių (Drogosław) herbais. Tai rodytų, kad knygos antspaudas greičiausiai priklausė moteriai, Mykolo Mikalojaus Oginskio (1849–1902) žmonai Marijai Skuževskai (Skurzewska) Oginskienei (1857–1945). Knygose likę ir jos rankraštinių įrašų – M. M. Oginska, Michel Oginska.

Plungės bibliotekos pagrindą galėjo sudaryti kompozitoriaus ir politinio veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) knygų rinkinys, jo sukauptas Zalesės dvare (Ašmenos pav.). Vėliau rinkinys buvo perkeltas į Rietavą ir Plungę. Per Pirmąjį pasaulinį karą Plungės biblioteka ir archyvas buvo apiplėšti, vėliau dalis bibliotekos pateko į Centralinį valstybės knygyną (dabar – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).

LNMMB RKRS R.XIX:A.522, R.XIX:A.840

R.D.