Namai » Kultūrinė veikla » Bibliotekos » Bibliotekos » Nauka o krasomowstwie z kśiąg M. T. Cicerona

Nauka o krasomowstwie z kśiąg M. T. Cicerona

Nauka o krasomowstwie z kśiąg M. T. Cicerona

Užveskite pelę

Cicero, Marcus Tullius (106–43 m. pr. Kr.). Nauka o krasomowstwie z kśiąg M. T. Cicerona: Dla J. W. Jmći Pana Aloizego Oginskiego kasztelanica Witebs. starosty Wierzb. Zukow. &c. / na polski ięzyk Wytłumaczona przez Xiędza Jozefa Boreyko Societatis Jesu Nauczyćiela Sztuki Krasomowskiey In Collegio Nobilium Societatis Jesu. W Wilnie : w Drukarni J. K. Mći Akademickiey Societatis Jesu, 1763. [8], 208 p.: herbas, inic., vinj.; 8º (16 cm).

Knyga priklausė Oginskių bibliotekai Plungėje.

VUB RSS IV 22450(2)

V.V.