Namai » Kultūrinė veikla » Bibliotekos » Bibliotekos » Historiae Polonicae [t. 2]

Historiae Polonicae [t. 2]

Historiae Polonicae [t. 2]

Užveskite pelę

Długosz, Jan (1415–1480). Historiae Polonicae [libri xiii]. Lipsiae : sumptibus Ioannis Ludovici Gleditschii & Mauritii Georgii Weidmanni, 1711–1712. 2 t.

T.2: Liber XIII et ultimus in m[anu]sc[rip]tis codicibus… 1712. [9], LVII, [2] p., 592 sklt., [3] p., sklt. 593–826, [5] p., sklt. 835–1232, [4] p., sklt. 1–8, 1485–1632, [3] p., sklt. 1635–1872, [2] p., sklt. 1877–1944 [i. e. 1682 sklt.], [36] p.: vinj., portr. (Augustas II), inic., iliustr.; 2° (31 cm).

Lenkų istoriko, hagiografo, diplomato Jano Długoszo (1415–1480) svarbiausias veikalas – Lenkijos istorija iki 1480 m., pradėta leisti tik 1615 m. Šis istorikas vienas pirmųjų išdėstė romėniškąją lietuvių kilmės istoriją, smulkiai aprašė Vytauto ir Jogailos nesutarimus, Žalgirio mūšį ir kt. Historiae Polonicae – vienas svarbiausių ir nuosekliausių Lietuvos istorinių šaltinių.

Knyga priklausė Oginskių bibliotekai Plungėje.

VUB RSS IV 16527/2

V.V.