Namai » Kultūrinė veikla » Bibliotekos » Bibliotekos » Skuževskos-Oginskienės provenienciniai įrašai knygose

Skuževskos-Oginskienės provenienciniai įrašai knygose

Skuževskos-Oginskienės provenienciniai įrašai knygose

Užveskite pelę

Skuževskos-Oginskienės provenienciniai įrašai knygose – M. M. Oginska, Michel Oginska.

Plungės rūmuose Oginskiai turėjo didelę biblioteką, buvo saugomas giminės archyvas. Plungės bibliotekos knygos pažymėtos XIX a. II p.–XX a. pr. antspaudu – apvalaus rėmelio viduje – karūnuota mantija, joje – du suglausti karūnuoti skydai su Oginskių (Oginiec) ir Skuževskių (Drogosław) herbais. Tai rodytų, kad knygos antspaudas greičiausiai priklausė moteriai, Mykolo Mikalojaus Oginskio (1849–1902) žmonai Marijai Skuževskai (Skurzewska) Oginskienei (1857–1945). Knygose likę ir jos proveniencinių įrašų – M. M. Oginska, Michel Oginska.

Marija Teresė Kaspara Skuževska (Skurzewska)-Oginskienė (1857–1945) – Plungės kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Oginskio (1849–1902) žmona. Plungėje su vyru dirbo kultūrinį ir visuomeninį darbą, rūpinosi beglobiais vaikais, našlaičiais. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, kaip Austrijos pilietė, išvyko iš šalies.

LNMMB RKRS F19-987, lap.15, 16, 18, B12216

R.D.