Namai » Kultūrinė veikla » Bibliotekos » Bibliotekos » Scientia sanctorum nosse mori pauculis praeceptis comprehensa […]

Scientia sanctorum nosse mori pauculis praeceptis comprehensa […]

Scientia sanctorum nosse mori pauculis praeceptis comprehensa […]

Užveskite pelę

Młodzianowski, Tomasz. Scientia sanctorum nosse mori pauculis praeceptis comprehensa, per virtutum praecipuarum exercitium olim breviter digesta / a quodam patre Societatis Iesu, nunc vero ad utilitatem animarum reimpressa. Vilnae : typis Academicis Societatis Iesu, 1699.

1699 m. Vilniuje lotynų kalba išėjusio T. Mlodzianovskio (1622–1686) parengto maldyno egzempliorius priklausė Mykolo Kleopo Oginskio seneliui, LDK didžiajam raštininkui, Trakų kaštelionui Tadui Pranciškui Oginskiui (1712–1783). Knygos priešlapyje yra du knygos nuosavybę liudijantys įrašai. Vienas jų: Ex libris Thaddej // Oginski // mp – įprasta savininko formuluotė, reiškianti „iš Tado Oginskio knygų savo ranka“ (mp, tai yra manu propria). Aukščiau einantis memorialinio pobūdžio įrašas: Iste liber […] tuo [!] est acceptus // ab Ill[ustrissi]mo Thadaeo de Kozielsk // Oginski Castellano Trocensi quemsum [!] // additurus post mortem (vert.: Ta knyga tau [?] yra gauta iš šviesiausiojo Tado iš Kozelsko Oginskio, Trakų kašteliono, kurią pridėsiu po mirties) ir liudija jos priklausomybę kunigaikščiui T. P. Oginskiui.

LMAVB RSS, L-17/163 (1-as egz.)

D.N.