Namai » Kultūrinė veikla » Bibliotekos » Bibliotekos » Zbiory prywatne w gubernji kowieńskiej

Zbiory prywatne w gubernji kowieńskiej

Zbiory prywatne w gubernji kowieńskiej

Užveskite pelę

Brensztejn, Michał. Zbiory prywatne w gubernji kowieńskiej. Kurjer litewski, 1906, nr. 233, p. 2.

Apie kunigaikščių Oginskių muzealijų ir knygų rinkinius Salantuose ir Plungėje.

LMAVB RSS, P-499/1906

D.N.