Namai » Chemija. Fizika » Chemija. Fizika » Vilniaus lietuvių mokytojų seminarija

Vilniaus lietuvių mokytojų seminarija

Vilniaus lietuvių mokytojų seminarija

Užveskite pelę

Vilniaus lietuvių mokytojų seminarijos 1921 m. laida.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi mokinės: Elzė Drevinskaitė, Kazė Šepetytė, Marcelė Senkevičiūtė, Uršulė Ivanauskaitė, Gertrūda Gudolaitytė. Antroje eilėje iš kairės sėdi mokytojai: kun. Jonas Skruodis, Stasys Kairiūkštis, Anelė Suduikienė, Bronislava Biržiškienė, direktorius Juozas Kairiūkštis, mergaičių bendrabučio globėja Emilija Vileišienė, Jonas Basanavičius, kun. Juozas Stankevičius, kun. Vincentas Taškūnas. Trečioje eilėje iš kairės stovi: mokinės Uršulė Veverskaitė, Petronėlė Zavišaitė, Kotryna Norkūnaitė, Jadvyga Avižinytė, Emilija Diskaitė, Rozalija Višketytė, mokytojai J. Mileris, Mykolas ir Viktoras Biržiškos, kun. Mečislovas Reinys, kun. Kristupas Čibiras. Ketvirtoje eilėje iš kairės stovi: mokytojai Motiejus Stankevičius ir Antanas Krutulys, mokinės R. Staniulytė, M. Paukštytė, A. Mazaliauskaitė, Zosė Giedrytė, mokiniai Juozas Šadreika, Stasys Uždavinys, Vincas Varanis, Leonas Lelešius.

 

Tarp mokytojų – nemažai LMD išleistų vadovėlių autorių bei rengėjų.

LMAVB RS, F284-159, lap. 1