Namai » Apie parodą

Apie parodą

Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai besikuriančiai mokyklai

 

<…>vadovėliui parašyti ar bent jau išversti iš svetimos kalbos reikia ne tiek ypatingo talento, kiek darbštumo bei rūpestingumo ir, žinoma, lietuvių kalbos mokėjimo.

Antanas Smetona

 

 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas gausus Lietuvių mokslo draugijos (toliau – LMD) paveldas – rankraščiai, veiklos dokumentai, vadovėliai, atspaudai bei kiti leidiniai. 2007 m. minėdama LMD 100 metų sukaktį, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka parengė parodą, po kurios buvo suregistruoti LMD leidiniai (Lietuvių mokslo draugijos leidinių katalogas, 2008; rankr.). Parengtame sąraše suregistruoti 249 LMD išleisti leidiniai. Iš jų – 93 vadovėliai bei mokyklai skirta literatūra. Vėliau tikslinant paaiškėjo, kad LMAVB išlikę daugiausia Draugijos išleistų vadovėlių bei su jų leidyba susijusios rankraštinės medžiagos (Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 2014). Vadovėliai besikuriančiai lietuviškai mokyklai – neabejotinai plačiausias LMD leidybinės veiklos baras: iš rodyklėje „Lietuvių mokslo draugijos leidiniai“ suregistruotų 235 įrašų 123 yra vadovėliai bei mokyklai skirta literatūra.

2018 m. balandžio 23 – gegužės 9 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikė paroda Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai besikuriančiai mokyklai. Paroda buvo siekiama atskleisti, kaip net nesusiję su mokykla žmonės aprūpino vadovėliais besikuriančią lietuvišką mokyklą, tokiu būdu stiprindami Lietuvos valstybingumo pamatą bei atverdami kelią į Vasario 16-ąją.

Virtualioje parodoje Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai besikuriančiai mokyklai apžvelgiamas vienas plačiausių LMD leidybinės veiklos barų – vadovėliai, mokymo priemonės, pedagoginė literatūra. Parodoje atskleidžiamos lietuviškų vadovėlių leidimo ištakos, kiek ir kokių vadovėlių LMD parengė bei išleido, kaip vyko jų rengimas, leidyba bei sklaida, kiek vadovėliai buvo paplitę ir naudojami mokykloje. Vadovėliai pristatomi ir aptariami pagal mokomuosius dalykus: lietuvių kalba, užsienio kalbos, dorinis ugdymas, istorija, geografija, matematika, gamtos mokslai. Daug dėmesio skiriama ir vadovėlių rengėjams. Pažymėtina, kad beveik visi Vasario 16-osios akto signatarai buvo susiję su LMD ir dauguma jų prisidėjo rašant, verčiant, rengiant, leidžiant ar platinant vadovėlius. Labai vertingi bibliotekoje saugomi egzemplioriai su asmenų bei institucijų parašais, antspaudais, kitomis priklausomybės žymomis.

 

 

 

Parodos rengėjai:
LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyriaus darbuotoja Rūta Kazlauskienė,
Mokslinės informacijos skyriaus vyresnioji bibliografė Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė.
Tekstų autorė: Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė.
Redaktorius: LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus kalbos tvarkytojas dr. Artūras Judžentis.
Bibliografinius įrašus tvarkė LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus vedėja dr. Giedrė Miknienė.
Dokumentus skaitmenino LMA Vrublevskių bibliotekos Skaitmeninimo skyriaus darbuotoja Vika Petrikaitė.
Skaitmenintus vaizdus redagavo LMA Vrublevskių bibliotekos Leidybos skyriaus maketuotoja Audronė Stasiukaitytė.
Medžiagą internete pateikė LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyriaus darbuotoja Ligita Mikulėnienė.
Dokumentai iš LMA Vrublevskių bibliotekos fondų.