Namai » Apie parodą » Šaltiniai ir literatūra

Šaltiniai ir literatūra

Ažubalis A. Iš Lietuvos matematinio švietimo praeities. Kaunas: Šviesa, 1997.

Banionis J. Lietuvių mokslo draugijos leidiniai: lietuviški Antano Smetonos (1874–1944) matematikos vadovėliai. In: Mokslas ir istorija: mokslinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Technologija, 1998, P. 108–113.

Bukauskienė T. Juozo Gabrio-Paršaičio „Skaitymo knyga mažiems ir dideliems“ bei „ Lietuvių literatūros apžvalga“ In: Bukauskienė T. Lietuvių literatūros mokymo istorija (iki 1940 m.). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, P. 66–68.

[Iš Lietuvių mokslo draugijos komisijos vadovėliams leisti dokumentų: kvitai, sąskaitos, susirinkimų protokolai ir kt.], 1915–1918 m. [B. v.], 1915–1918.
LMAVB RS, F267-2788

[Iš LMD vadovėlių leidimo komisijos (įvairūs dokumentai, kvitai, sąskaitos)]. [Vilnius], 1915–1919.
LMAVB RS, F165-209

Lietuvių mokslo draugija, 1907–1940: paroda, 1997.12.27–1998.02.22: [katalogas]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1997.

Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje: bibliografijos rodyklė / sudarė E. Paškevičiūtė-Kundrotienė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014.

Miknys R. Istorinis Lietuvių mokslo draugijos kūrimosi ir veiklos iki 1915 m. kontekstas. In: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 1900–1945: [straipsnių rinkinys]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, P. 12–24.

Pukienė V. Lietuviškų vadovėlių rengimas ir leidyba. Istorija, 1999, t. 40, p. 19–22.

Valaitis A. Iš Lietuvių mokslo draugijos istorijos: [25-mečiui L.M.D. darbo]. Vilnius: [s. n.], 1932.

Žukas V. Marijos ir Jurgio Šlapelių knygynas Vilniuje. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.

Žukas V. Švyturio bendrovė knygoms leisti ir platinti 1918–1931. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998.